Menu

Izdavanje euronovčanica

 1. Smjernica ESB od 11. rujna 2008. o prikupljanju podataka o euru i funkcioniranju gotovinskog informacijskog sustava Currency Information System 2 (ESB/2008/8), SL L 346, 23.12.2008., str. 89.
  1. Smjernica ESB od 30. lipnja 2011. o izmjeni Smjernice ESB/2008/8 o prikupljanju podataka o euru i funkcioniranju gotovinskog informacijskog sustava Currency Information System 2 (ESB/2011/9), SL L 217, 23.8.2011., str. 1.
  2. Smjernica (EU) 2016/1061 ESB od 26. svibnja 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2008/8 o prikupljanju podataka o euru i funkcioniranju gotovinskog informacijskog sustava Currency Information System 2 (ESB/2016/15), SL L 173, 30.6.2016., str. 102.
  3. Smjernica (EU) 2017/469 ESB od 7. veljače 2017. o izmjeni Smjernice ESB/2008/8 o prikupljanju podataka o euru i funkcioniranju gotovinskog informacijskog sustava Currency Information System 2  (ESB/2017/7), SL L 77, 22.3.2017., str. 4.
  4. Smjernica ESB/2008/8. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije 7.2.2017.
 2. Odluka ESB od 13. prosinca 2010. o izdavanju euronovčanica (preinačeno) (ESB/2010/29), SL L 35, 9.2.2011., str. 26.
  1. Odluka ESB od 21. lipnja 2013. o izmjeni Odluke ESB/2010/29 o izdavanju euronovčanica (ESB/2013/16), SL L 187, 6.7.2013., str. 13.
  2. Odluka ESB od 29. kolovoza 2013. o izmjeni odluke ESB/2010/29 o izdavanju euronovčanica (ESB/2013/27), SL L 16, 21.1.2014., str. 51.
  3. Odluka (EU) 2015/286 ESB od 27. studenoga 2014. o izmjeni Odluke ESB/2010/29 o izdavanju euronovčanica  (ESB/2014/49), SL L 50, 21.2.2015., str. 42.
  4. Odluka (EU) 2019/47 ESB od 29. studenoga 2018. o izmjeni Odluke ESB/2010/29 o izdavanju euronovčanica  (ESB/2018/31), SL L 9, 11.1.2019., str. 194.
  5. Odluka (EU) 2020/141 ESB od 22.siječnja 2020. o izmjeni Odluke ESB/2010/29 o izdavanju euronovčanica  (ESB/2020/7), SL L 27I, 1.2.2020., str. 21.
 3. Smjernica (EU) 2020/428 ESB od 5. ožujka 2020. o stavljanju izvan snage Smjernice ESB/2012/16 o razmjeni podataka za gotovinske usluge  (ESB/2020/12), SL L 87, 23.3.2020., str. 4.