Eurosetelien liikkeeseenlasku

 1. EKP:n suositus, annettu 8 päivänä huhtikuuta 1999, setelien liikkeeseen laskemisesta aiheutuneiden kustannusten kirjaamisesta (EKP/1999/NP7), EYVL L 55, 24.2.2001, s. 79.Lisätietoja
 2. EKP:n suuntaviivat, annettu 11 päivänä syyskuuta 2008, euroa koskevien tietojen keräämisestä ja rahahuollon tietojärjestelmä 2:n toiminnasta  (EKP/2008/8), EUVL L 346, 23.12.2008, s. 89.
  1. EKP:n suuntaviivat, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2011, euroa koskevien tietojen keräämisestä ja rahahuollon tietojärjestelmä 2:n toiminnasta annettujen suuntaviivojen EKP/2008/8 muuttamisesta  (EKP/2011/9), EUVL L 217, 23.8.2011, s. 1.
  2. EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/1061, annettu 26 päivänä toukokuuta 2016, euroa koskevien tietojen keräämisestä ja rahahuollon tietojärjestelmä 2:n toiminnasta annettujen suuntaviivojen EKP/2008/8 muuttamisesta  (EKP/2016/15), EUVL L 173, 30.6.2016, s. 102.
  3. EKP:n suuntaviivat (EU) 2017/469, annettu 7 päivänä helmikuuta 2017, euroa koskevien tietojen keräämisestä ja rahahuollon tietojärjestelmä 2:n toiminnasta annettujen suuntaviivojen EKP/2008/8 muuttamisesta  (EKP/2017/7), EUVL L 77, 22.3.2017, s. 4.
  4. Suuntaviivat EKP/2008/8. Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti 7.2.2017.
 3. EKP:n päätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta (uudelleenlaadittu) (EKP/2010/29), EUVL L 35, 9.2.2011, s. 26.Lisätietoja
  1. EKP:n päätös, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta  (EKP/2013/16), EUVL L 187, 6.7.2013, s. 13.
  2. EKP:n päätös, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta  (EKP/2013/27), EUVL L 16, 21.1.2014, s. 51.
  3. EKP:n päätös (EU) 2015/286, annettu 27 päivänä marraskuuta 2014, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta  (EKP/2014/49), EUVL L 50, 21.2.2015, s. 42.
  4. EKP:n päätös (EU) 2019/47, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta  (EKP/2018/31), EUVL L 9, 11.1.2019, s. 194.
  5. EKP:n päätös (EU) 2020/141, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta  (EKP/2020/7), EUVL L 27I, 1.2.2020, s. 21.
 4. EKP:n suuntaviivat (EU) 2020/428, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2020, yhteisestä käyttöliittymästä annettujen suuntaviivojen EKP/2012/16 kumoamisesta (EKP/2020/12), EUVL L 87, 23.3.2020, s. 4.Lisätietoja