Euro pangatähtede emissioon

 1. EKP suunis andmete kogumise kohta, mis käsitlevad eurot ja „Sularaha teabesüsteem 2” toimimist, 11. september 2008  (EKP/2008/8), ELT L 346, 23.12.2008, lk 89.
  1. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2008/8 andmete kogumise kohta, mis käsitlevad eurot ja Sularaha teabesüsteem 2 toimimist, 30. juuni 2011  (EKP/2011/9), ELT L 217, 23.8.2011, lk 1.
  2. EKP suunis (EL) 2016/1061, 26. mai 2016, millega muudetakse suunist EKP/2008/8 andmete kogumise kohta, mis käsitlevad eurot ja „Sularaha teabesüsteem 2“ toimimist (EKP/2016/15), ELT L 173, 30.6.2016, lk 102.
  3. EKP suunis (EL) 2017/469, 7. veebruar 2017, millega muudetakse suunist EKP/2008/8 andmete kogumise kohta, mis käsitlevad eurot ja „Sularaha teabesüsteem 2“ toimimist  (EKP/2017/7), ELT L 77, 22.3.2017, lk 4.
  4. Suunis (EL) EKP/2008/8. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 7.2.2017.
 2. EKP otsus euro pangatähtede emiteerimise kohta, 13. detsember 2010 (uuesti sõnastatud) (EKP/2010/29), ELT L 35, 9.2.2011, lk 26.Täiendav teave
  1. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta, 21. juuni 2013  (EKP/2013/16), ELT L 187, 6.7.2013, lk 13.
  2. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta, 29. august 2013 (EKP/2013/27), ELT L 16, 21.1.2014, lk 51.
  3. EKP otsus (EL) 2015/286, 27. november 2014, millega muudetakse otsust EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta  (EKP/2014/49), ELT L 50, 21.2.2015, lk 42.
  4. EKP otsus (EL) 2019/47, 29. november 2018, millega muudetakse otsust EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta  (EKP/2018/31), ELT L 9, 11.1.2019, lk 194.
  5. EKP otsus (EL) 2020/141, 22. jaanuar 2020, millega muudetakse otsust EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta  (EKP/2020/7), ELT L 27I, 1.2.2020, lk 21.
 3. EKP suunis (EL) 2020/428, 5. märts 2020, millega tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2012/16 sularahateenuste andmevahetuse kohta  (EKP/2020/12), ELT L 87, 23.3.2020, lk 4.Täiendav teave