Udstedelse af eurosedler

 1. ECB's henstilling af 8. april 1999 om den bogføringsmæssige behandling af udgifter i forbindelse med seddeludstedelse (ECB/1999/NP7), EFT L 55 af 24.2.2001, s. 79.Læs mere
 2. ECB's retningslinje af 11. september 2008 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information System 2 (ECB/2008/8), EUT L 346 af 23.12.2008, s. 89.
  1. ECB's retningslinje af 30. juni 2011 om ændring af retningslinje ECB/2008/8 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information System 2 (ECB/2011/9), EUT L 217 af 23.8.2011, s. 1.
  2. ECB's retningslinje (EU) 2016/1061 af 26. maj 2016 om ændring af retningslinje ECB/2008/8 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information System 2 (ECB/2016/15), EUT L 173 af 30.6.2016, s. 102.
  3. ECB's retningslinje (EU) 2017/469 af 7. februar 2017 om ændring af retningslinje ECB/2008/8 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information System 2 (ECB/2017/7), EUT L 77 af 22.3.2017, s. 4.
  4. Retningslinje ECB/2008/8. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor 7.2.2017.
 3. ECB's afgørelse af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (omarbejdning) (ECB/2010/29), EUT L 35 af 9.2.2011, s. 26.Læs mere
  1. ECB's afgørelse af 21. juni 2013 om ændring af afgørelse ECB/2010/29 om udstedelse af eurosedler  (ECB/2013/16), EUT L 187 af 6.7.2013, s. 13.
  2. ECB's afgørelse af 29. august 2013 om ændring af afgørelse ECB/2010/29 om udstedelse af eurosedler (ECB/2013/27), EUT L 16 af 21.1.2014, s. 51.
  3. ECB's afgørelse (EU) 2015/286 af 27. november 2014 om ændring af afgørelse ECB/2010/29 om udstedelse af eurosedler  (ECB/2014/49), EUT L 50 af 21.2.2015, s. 42.
  4. ECB's afgørelse (EU) 2019/47 af 29. november 2018 om ændring af afgørelse ECB/2010/29 om udstedelse af eurosedler  (ECB/2018/31), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 194.
  5. ECB's afgørelse (EU) 2020/141 af 22. januar 2020 om ændring af afgørelse ECB/2010/29 om udstedelse af eurosedler (ECB/2020/7) (ECB/2020/7), EUT L 27I af 1.2.2020, s. 21.
 4. ECB's retningslinje af 20. juli 2012 om dataudvekslingen for kontanttjenester  (ECB/2012/16), EUT L 245 af 11.9.2012, s. 3.
 5. ECB's retningslinje (EU) 2020/428 af 5. marts 2020 om ophævelse af retningslinje ECB/2012/16 om dataudvekslingen for kontanttjenester  (ECB/2020/12), EUT L 87 af 23.3.2020, s. 4.