Menu

Vydávání eurobankovek

 1. Obecné zásady ECB ze dne 11. září 2008 o shromažďování údajů týkajících se eura a provozování Systému měnových informací 2  (ECB/2008/8), Úř. věst. L 346, 23. 12. 2008, s. 89.
  1. Obecné zásady ECB ze dne 30. června 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/8 o shromažďování údajů týkajících se eura a provozování Systému měnových informací 2  (ECB/2011/9), Úř. věst. L 217, 23. 8. 2011, s. 1.
  2. Obecné zásady ECB (EU) 2016/1061 ze dne 26. května 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/8 o shromažďování údajů týkajících se eura a provozování Systému měnových informací 2 (ECB/2016/15), Úř. věst. L 173, 30. 6. 2016, s. 102.
  3. Obecné zásady ECB (EU) 2017/469 ze dne 7. února 2017, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/8 o shromažďování údajů týkajících se eura a provozování Systému měnových informací 2  (ECB/2017/7), Úř. věst. L 77, 22. 3. 2017, s. 4.
  4. Obecné zásady ECB/2008/8. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 7. 2. 2017.
 2. Rozhodnutí ECB ze dne 13. prosince 2010 o vydávání eurobankovek (přepracování) (ECB/2010/29), Úř. věst. L 35, 9. 2. 2011, s. 26.Dodatečné informace
  1. Rozhodnutí ECB ze dne 21. června 2013, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek  (ECB/2013/16), Úř. věst. L 187, 6. 7. 2013, s. 13.
  2. Rozhodnutí ECB ze dne 29. srpna 2013, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek (ECB/2013/27), Úř. věst. L 16, 21. 1. 2014, s. 51.
  3. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/286 ze dne 27. listopadu 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek  (ECB/2014/49), Úř. věst. L 50, 21. 2. 2015, s. 42.
  4. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/47 ze dne 29. listopadu 2018, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek  (ECB/2018/31), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 194.
  5. Rozhodnutí ECB (EU) 2020/141 ze dne 22. ledna 2020, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek  (ECB/2020/7), Úř. věst. L 27I, 1. 2. 2020, s. 21.
 3. Obecné zásady ECB (EU) 2020/428 ze dne 5. března 2020, kterými se zrušují obecné zásady ECB/2012/16 o výměně údajů u hotovostních služeb  (ECB/2020/12), Úř. věst. L 87, 23. 3. 2020, s. 4.Dodatečné informace