Menu

ECB/2010/29

 1. ECB:s beslut av den 13 december 2010 om utgivningen av eurosedlar (omarbetning) (ECB/2010/29), EUT L 35, 9.2.2011, s. 26.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 6 december 2001 om utgivningen av eurosedlar (ECB/2001/15), EGT L 337, 20.12.2001, s. 52.
  2. ECB:s beslut av den 18 december 2003 om ändring av beslut ECB/2001/15 av den 6 december 2001 om utgivningen av eurosedlar (ECB/2003/23), EUT L 9, 15.1.2004, s. 40.
  3. ECB:s beslut av den 22 april 2004 om ändring av beslut ECB/2001/15 av den 6 december 2001 om utgivningen av eurosedlar (ECB/2004/9), EUT L 205, 9.6.2004, s. 17.
  4. ECB:s beslut av den 15 december 2006 om ändring av beslut ECB/2001/15 om utgivningen av eurosedlar (ECB/2006/25), EUT L 24, 31.1.2007, s. 13.
  5. ECB:s beslut av den 7 december 2007 om ändring av beslut ECB/2001/15 av den 6 december 2001 om utgivningen av eurosedlar (ECB/2007/19), EUT L 1, 4.1.2008, s. 7.
  6. ECB:s beslut av den 12 december 2008 om ändring av beslut ECB/2001/15 om utgivningen av eurosedlar  (ECB/2008/26), EUT L 21, 24.1.2009, s. 75.
  7. Beslut ECB/2001/15. Inofficiell konsoliderad version [2a)-f)]. Framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå., 20.8.2010.