Menu

ECB/2010/29

 1. Sklep ECB z dne 13. decembra 2010 o izdajanju eurobankovcev (prenovitev) (ECB/2010/29), UL L 35, 9. 2. 2011, str. 26.

  Dodatne informacije

  1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 6. decembra 2001 o izdajanju euro bankovcev (ECB/2001/15), UL L 337, 20. 12. 2001, str. 52.
  2. Sklep ECB z dne 18. decembra 2003 o spremembah Sklepa ECB/2001/15 z dne 6. decembra 2001 o izdajanju euro bankovcev (ECB/2003/23), UL L 9, 15. 1. 2004, str. 40.
  3. Sklep ECB z dne 22. aprila 2004 o spremembah Sklepa ECB/2001/15 z dne 6. decembra 2001 o izdajanju euro bankovcev (ECB/2004/9), UL L 205, 9. 6. 2004, str. 17.
  4. Sklep ECB z dne 15. decembra 2006 o spremembah Sklepa ECB/2001/15 o izdajanju euro bankovcev (ECB/2006/25), UL L 24, 31. 1. 2007, str. 13.
  5. Sklep ECB z dne 7. decembra 2007 o spremembah Sklepa ECB/2001/15 z dne 6. decembra 2001 o izdajanju euro bankovcev (ECB/2007/19), UL L 1, 4. 1. 2008, str. 7.
  6. Sklep ECB z dne 12. decembra 2008 o spremembah Sklepa ECB/2001/15 o izdajanju euro bankovcev  (ECB/2008/26), UL L 21, 24. 1. 2009, str. 75.
  7. Sklep ECB/2001/15. Neuradno prečiščeno besedilo [1a)-f)]. Pripravil Urad za publikacije Evropske unije, 20. 8. 2010.