BCE/2010/29

 1. Decizia BCE din 13 decembrie 2010 privind emisiunea de bancnote euro (reformare) (BCE/2010/29), JO L 35, 9.2.2011, p. 26.

  Informaţii suplimentare

  1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 6 decembrie 2001 privind emisiunea de bancnote euro (BCE/2001/15), JO L 337, 20.12.2001, p. 52.
  2. Decizia BCE din 18 decembrie 2003 de modificare a Deciziei BCE/2001/15 din 6 decembrie 2001 privind emisiunea de bancnote euro  (BCE/2003/23), JO L 9, 15.1.2004, p. 40.
  3. Decizia BCE din 15 decembrie 2006 de modificare a Deciziei BCE/2001/15 privind emisiunea de bancnote euro (BCE/2006/25), JO L 24, 31.1.2007, p. 13.
  4. Decizia BCE din 7 decembrie 2007 de modificare a Deciziei BCE/2001/15 din 6 decembrie 2001 privind emisiunea de bancnote euro (BCE/2007/19), JO L 1, 4.1.2008, p. 7.
  5. Decizia BCE din 12 decembrie 2008 de modificare a Deciziei BCE/2001/15 privind emisiunea de bancnote euro  (BCE/2008/26), JO L 21, 24.1.2009, p. 75.
  6. Decizia BCE/2001/15. Text neoficial consolidat[1a)-f)]. Elaborat de Oficiul de publicaţii al Uniunii Europene, 20.8.2010.