ECB/2010/29

 1. ECB Lēmums (2010. gada 13. decembris) par euro banknošu emisiju (pārstrādāta versija) (ECB/2010/29), OV L 35, 9.2.2011, 26. lpp..

  Papildus informācija

  1. uz sākumu: ECB Lēmums (2001. gada 6. decembris) par euro banknošu emisiju (ECB/2001/15), OV L 337, 20.12.2001, 52. lpp..
  2. ECB Lēmums (2003. gada 18. decembris), ar kuru groza 2001. gada 6. decembra Lēmumu ECB/2001/15 par euro banknošu emisiju (ECB/2003/23), OV L 9, 15.1.2004, 40. lpp..
  3. ECB lēmums (2004. gada 22. aprīlis), ar kuru groza 2001. gada 6. decembra Lēmumu ECB/2001/15 par euro banknošu emisiju (ECB/2004/9), OV L 205, 9.6.2004, 17. lpp..
  4. ECB Lēmums (2006. gada 15. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2001/15 par euro banknošu emisiju (ECB/2006/25), OV L 24, 31.1.2007, 13. lpp..
  5. ECB Lēmums (2007. gada 7. decembris), ar ko groza 2001. gada 6. decembra Lēmumu ECB/2001/15 par euro banknošu emisiju (ECB/2007/19), OV L 1, 4.1.2008, 7. lpp..
  6. ECB Lēmums (2008. gada 12. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2001/15 par euro banknošu emisiju  (ECB/2008/26), OV L 21, 24.1.2009, 75. lpp..
  7. Lēmums ECB/2001/15. Neoficiāls konsolidēts teksts [1a)-f)]. Sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 20.8.2010.