Menu

EKP/2010/29

 1. EKP:n päätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta (uudelleenlaadittu) (EKP/2010/29), EUVL L 35, 9.2.2011, s. 26.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta (EKP/2001/15), EYVL L 337, 20.12.2001, s. 52.
  2. EKP:n päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2003, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta 6 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn päätöksen EKP/2001/15 muuttamisesta (EKP/2003/23), EUVL L 9, 15.1.2004, s. 40.
  3. EKP:n päätös, tehty 22 päivänä huhtikuuta 2004, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta 6 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn päätöksen EKP/2001/15 muuttamisesta (EKP/2004/9), EUVL L 205, 9.6.2004, s. 17.
  4. EKP:n päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 2006, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta tehdyn päätöksen EKP/2001/15 muuttamisesta (EKP/2006/25), EUVL L 24, 31.1.2007, s. 13.
  5. EKP:n päätös, tehty 7 päivänä joulukuuta 2007, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta 6 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn päätöksen EKP/2001/15 muuttamisesta (EKP/2007/19), EUVL L 1, 4.1.2008, s. 7.
  6. EKP:n päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta tehdyn päätöksen EKP/2001/15 muuttamisesta  (EKP/2008/26), EUVL L 21, 24.1.2009, s. 75.
  7. Päätös EKP/2001/15. Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [2a)-f)], 20.8.2010.