Menu

EKP/2010/29

 1. EKP otsus euro pangatähtede emiteerimise kohta, 13. detsember 2010 (uuesti sõnastatud) (EKP/2010/29), ELT L 35, 9.2.2011, lk 26.

  Täiendav teave

  1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus euro pangatähtede emissiooni kohta, 6.12.2001 (EKP/2001/15), EÜT L 337, 20.12.2001, lk 52.
  2. EKP otsus, millega muudetakse 6.12.2001 otsust EKP/2001/15 euro pangatähtede emissiooni kohta, 18.12.2003 (EKP/2003/23), ELT L 9, 15.1.2004, lk 40.
  3. EKP otsus, 22. aprill 2004, millega muudetakse 6. detsembri 2001. aasta otsust EKP/2001/15 euro pangatähtede emiteerimise kohta (EKP/2004/9), ELT L 205, 9.6.2004, lk 17.
  4. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2001/15 euro pangatähtede emiteerimise kohta, 15. detsember 2006 (EKP/2006/25), ELT L 24, 31.1.2007, lk 13.
  5. EKP otsus, millega muudetakse 6. detsembri 2001. aasta otsust EKP/2001/15 euro pangatähtede emiteerimise kohta, 7. detsember 2007 (EKP/2007/19), ELT L 1, 4.1.2008, lk 7.
  6. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2001/15 euro pangatähtede emiteerimise kohta, 12. detsember 2008  (EKP/2008/26), ELT L 21, 24.1.2009, lk 75.
  7. Otsus EKP/2001/15.Mitteametlik konsolideeritud versioon [1a)-f)]. Koostanud Euroopa Liidu Väljaannete Talitus., 20.8.2010.