Menu

ECB/2010/29

 1. Rozhodnutí ECB ze dne 13. prosince 2010 o vydávání eurobankovek (přepracování) (ECB/2010/29), Úř. věst. L 35, 9. 2. 2011, s. 26.

  Dodatečné informace

  1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 6. prosince 2001 o vydávání eurobankovek (ECB/2001/15), Úř. věst. L 337, 20. 12. 2001, s. 52.
  2. Rozhodnutí ECB ze dne 18. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/15 ze dne 6. prosince 2001 o vydávání eurobankovek (ECB/2003/23), Úř. věst. L 9, 15. 1. 2004, s. 40.
  3. Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 22. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/15 ze dne 6. prosince 2001 o vydávání eurobankovek (ECB/2004/9), Úř. věst. L 205, 9. 6. 2004, s. 17.
  4. Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/15 o vydávání eurobankovek (ECB/2006/25), Úř. věst. L 24, 31. 1. 2007, s. 13.
  5. Rozhodnutí ECB ze dne 7. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/15 ze dne 6. prosince 2001 o vydávání eurobankovek (ECB/2007/19), Úř. věst. L 1, 4. 1. 2008, s. 7.
  6. Rozhodnutí ECB ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/15 o vydávání eurobankovek  (ECB/2008/26), Úř. věst. L 21, 24. 1. 2009, s. 75.
  7. Rozhodnutí ECB/2001/15. Neoficiální konsolidované znění [1a)-f)]. Vypracováno Úřadem pro publikace Evropské unie, 20. 8. 2010.