Utbyte av sedlar och mynt

 1. ECB:s riktlinje av den 3 november 1998 om genomförande av artikel 52 i Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (ECB/1998/NP10), EGT L 55, 24.2.2001, s. 69.Ytterligare information
 2. ECB:s riktinje av den 22 april 1999 om tillstånd att ge ut nationella sedlar under övergångsperioden (bilaga II till ECB/2000/12) (ECB/1999/NP11), EGT L 55, 24.2.2001, s. 71.Ytterligare information
 3. ECB:s riktlinje av den 20 juli 2000 om genomförande av artikel 52 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB efter ugången av övergångsperioden (ECB/2000/6), EGT L 55, 24.2.2001, s. 66.
  1. ECB:s riktlinje av den 25 oktober 2001 om ändring av riktlinje ECB/2000/6 om genomförande av artikel 52 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB efter utgången av övergångsperioden (ECB/2001/10), EGT L 304, 21.11.2001, s. 28.
  2. Konsoliderad version av riktlinje ECB/2000/6 av den 20 juli 2000 om genomförande av artikel 52 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB efter utgången av övergångsperioden, ändrad genom riktlinje ECB/2001/10 EGT C 325, 21.11.2001, s. 14.
 4. ECB:s riktlinje av den 10 januari 2001 om antagande av vissa bestämmelser avseende utbytet av sedlar och mynt 2002 (ECB/2001/1), EGT L 55, 24.2.2001, s. 80.
 5. ECB:s riktlinje av den 13 september 2001 om antagande av vissa bestämmelser avseende förhandstilldelning av eurosedlar utanför euroområdet (ECB/2001/8), EGT L 257, 26.9.2001, s. 6.Ytterligare information
  1. Inofficiell konsoliderad text [i dess ändrade lydelse enligten rättelse, offentliggjord i EGT L 315, 1.12.2001, s. 74]. Sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer 1.10.2001.
 6. ECB:s rekommendation av den 6 december 2001 om upphävandet av deltagande medlemsstaters bestämmelser som begränsar det antal mynt i en nationell valuta som kan användas vid en enskild betalning (ECB/2001/17), EGT C 356, 14.12.2001, s. 9.
 7. ECB:s riktlinje av den 14 juli 2006 om vissa förberedelser inför utbytet av sedlar och mynt till euro och om förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part av eurosedlar och euromynt utanför euroområdet (ECB/2006/9), EUT L 207, 28.7.2006, s. 39.
  1. ECB:s riktlinje av den 19 juni 2008 om ändring av riktlinje ECB/2006/9 om vissa förberedelser inför utbytet av sedlar och mynt till euro och om förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part av eurosedlar och euromynt utanför euroområdet  (ECB/2008/4), EUT L 176, 4.7.2008, s. 16.
  2. Inofficiell konsoliderad text [7 a) - b)] sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer  5.7.2008.
 8. ECB:s riktlinje av den 24 juli 2006 om växling av sedlar efter den oåterkalleliga låsningen av växelkurserna i samband med införandet av euron (ECB/2006/10), EUT L 215, 5.8.2006, s. 44.