Zamenjava gotovine

  1. Smernica ECB z dne 14. julija 2006 o nekaterih pripravah za prehod na eurogotovino ter o preddobavi in posredni preddobavi eurobankovcev in eurokovancev zunaj euroobmočja (ECB/2006/9), UL L 207, 28. 7. 2006, str. 39.
    1. Smernica ECB z dne 19. junija 2008 o spremembah Smernice ECB/2006/9 o nekaterih pripravah za prehod na eurogotovino ter o preddobavi in posredni preddobavi eurobankovcev in eurokovancev zunaj euroobmočja  (ECB/2008/4), UL L 176, 4. 7. 2008, str. 16.
    2. Neuradno prečiščeno besedilo [1 a) - b)]. Pripravil Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti  5. 7. 2008.
  2. Smernica ECB z dne 24. julija 2006 o menjavi bankovcev po nepreklicni določitvi deviznih tečajev v zvezi z uvedbo eura (ECB/2006/10), UL L 215, 5. 8. 2006, str. 44.