Trecerea la euro ca monedă fiduciară

  1. Orientarea BCE din 14 iulie 2006 privind anumite pregătiri în vederea substituirii monedei fiduciare cu moneda euro și privind alimentarea anticipată și alimentarea anticipată secundară cu bancnote și monede metalice euro în afara zonei euro  (BCE/2006/9), JO L 207, 28.7.2006, p. 39.
    1. Orientarea BCE din 19 iunie 2008 de modificare a Orientării BCE/2006/9 privind anumite pregătiri în vederea substituirii monedei fiduciare cu moneda euro şi privind alimentarea anticipată şi alimentarea anticipată secundară cu bancnote şi monede metalice euro în afara zonei euro  (BCE/2008/4), JO L 176, 4.7.2008, p. 16.
    2. Textul versiunii consolidate neoficiale [1a) - b)]. Elaborat de Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al Comunităţilor Europene 5.7.2008.
  2. Orientarea BCE din 24 iulie 2006 privind preschimbarea bancnotelor după stabilirea irevocabilă a ratelor (cursurilor) de schimb cu ocazia introducerii monedei euro  (BCE/2006/10), JO L 215, 5.8.2006, p. 44.