Wymiana pieniądza gotówkowego

  1. Wytyczne EBC z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2006/9), Dz.U. L 207 z 28.7.2006, str. 39.
    1. Wytyczne EBC z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/9 w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro  (EBC/2008/4), Dz.U. L 176 z 4.7.2008, str. 16.
    2. Nieoficjalna wersja skonsolidowana [7 a) - b)]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich  5.7.2008.
  2. Wytyczne EBC z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wymiany banknotów następującej po nieodwołalnym ustaleniu kursu walutowego w związku z wprowadzeniem waluty euro (EBC/2006/10), Dz.U. L 215 z 5.8.2006, str. 44.