Omschakeling op de chartale euro

 1. Richtsnoer van de ECB van 3 november 1998 inzake de tenuitvoerlegging van artikel 52 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB (ECB/1998/NP10), PB L 55 van 24.2.2001, blz. 69.Aanvullende informatie
 2. Richtsnoer van de ECB van 22 april 1999 inzake de machtiging om tijdens de overgangsperiode nationale bankbiljetten uit te geven (ECB/1999/NP11), PB L 55 van 24.2.2001, blz. 71.Aanvullende informatie
 3. Richtsnoer van de ECB van 20 juli 2000 inzake de tenuitvoerlegging van artikel 52 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB na het verstrijken van de overgangsperiode (ECB/2000/6), PB L 55 van 24.2.2001, blz. 66.
  1. Advies inzake het Richtsnoer van de ECB van 25 oktober 2001 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/6 inzake de tenuitvoerlegging van artikel 52 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB na het verstrijken van de overgangsperiode (ECB/2001/10), PB L 304 van 21.11.2001, blz. 28.
  2. Geconsolideerde versie van Richtsnoer ECB/2000/6 van 20 juli 2000 inzake de tenuitvoerlegging van artikel 52 van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB na het verstrijken van de overgangsperiode, zoals gewijzigd bij Richtsnoer ECB/2001/10 PB C 325 van 21.11.2001, blz. 14.
 4. Richtsnoer van de ECB van 10 januari 2001 houdende de vaststelling van overgangsbepalingen inzake de omschakeling op de chartale euro in 2002 (ECB/2001/1), PB L 55 van 24.2.2001, blz. 80.
 5. Richtsnoer van de ECB van 13 september 2001 houdende de vaststelling van bepalingen inzake de bevoorrading vooraf met eurobankbiljetten buiten het eurogebied (ECB/2001/8), PB L 257 van 26.9.2001, blz. 6.Aanvullende informatie
  1. Inofficiële geconsolideerde tekst, [zoals gecorrigeerd middels een rectificatie, gepubliceerd in PB L 315, 1.12.2001, blz. 74]. Samengesteld door het Bureau voor publicaties der Europese Gemeenschappen, 1.10.2001.
 6. Aanbeveling van de ECB van 6 december 2001 betreffende de intrekking van bepalingen van de deelnemende lidstaten ter beperking van het aantal in een nationale munteenheid luidende muntstukken dat bij een betaling mag worden gebruikt (ECB/2001/17), PB C 356 van 14.12.2001, blz. 9.
 7. Richtsnoer van de ECB van 14 juli 2006 inzake bepaalde voorbereidingen voor de omschakeling naar de chartale euro en inzake bevoorrading vooraf en verdere bevoorrading vooraf met eurobankbiljetten en muntstukken buiten het eurogebied (ECB/2006/9), PB L 207 van 28.7.2006, blz. 39.
  1. Richtsnoer van de ECB van 19 juni 2008 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/9 inzake bepaalde voorbereidingen voor de omschakeling naar de chartale euro en inzake bevoorrading vooraf en verdere bevoorrading vooraf met eurobankbiljetten en -muntstukken buiten het eurogebied  (ECB/2008/4), PB L 176 van 4.7.2008, blz. 16.
  2. Inofficiële geconsolideerde tekst [7 a) - b)] samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen  5.7.2008.
 8. Richtsnoer van de ECB van 24 juli 2006 inzake de inwisseling van bankbiljetten na het onherroepelijk vaststellen van de wisselkoersen in verband met de invoering van de euro (ECB/2006/10), PB L 215 van 5.8.2006, blz. 44.