Grynųjų pinigų keitimas

  1. 2006 m. liepos 14 d. ECB gairės dėl tam tikrų pasiruošimų grynųjų pinigų keitimui į eurą bei dėl eurų banknotų ir monetų išankstinio pristatymo bei išankstinio sub-pristatymo ne euro zonoje (ECB/2006/9), OL L 207, 2006 7 28, p. 39.
    1. 2008 m. birželio 19 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/9 dėl tam tikrų pasiruošimų grynųjų pinigų keitimui į eurą bei dėl eurų banknotų ir monetų išankstinio pristatymo bei išankstinio sub-pristatymo ne euro zonoje (ECB/2008/4), OL L 176, 2008 7 4, p. 16.
    2. Neoficiali suvestinė redakcija [1 a) - b)]. Sudarė Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras  2008 7 5.
  2. 2006 m. liepos 24 d. ECB gairės dėl banknotų keitimo po neatšaukiamo valiutų kursų nustatymo įvedant eurą (ECB/2006/10), OL L 215, 2006 8 5, p. 44.