Készpénzcsere

  1. Az EKB iránymutatása (2006. július 14.) az euro-készpénzcserére való egyes előkészületekről és az eurobankjegyek és -érmék elő- és továbbszállításáról (EKB/2006/9), HL L 207., 2006.7.28., 39. o.
    1. Az EKB iránymutatása (2008. június 19.) az euro-készpénzcserére való egyes előkészületekről és az eurobankjegyek és -érmék elő- és továbbszállításáról szóló, EKB/2006/9 iránymutatás módosításáról  (EKB/2008/4), HL L 176., 2008.7.4., 16. o.
    2. Nem hivatalos, összevont szöveg (1 a) - b)). Készítette az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala  2008.7.5.
  2. Az EKB iránymutatása (2006. július 24.) az euro bevezetésével kapcsolatban a bankjegyek átváltási árfolyamok visszavonhatatlan rögzítését követő cseréjéről (EKB/2006/10), HL L 215., 2006.8.5., 44. o.