Prelazak na gotovinu eura

  1. Smjernica ESB od 14. srpnja 2006. o određenim pripremama za prelazak na gotovinu eura te o predopskrbi i posrednoj predopskrbi euronovčanicama i eurokovanicama izvan europodručja (ESB/2006/9), SL L 207, 28.7.2006., str. 39.
    1. Smjernica ESB od 19. lipnja 2008. o izmjeni Smjernice ESB/2006/9 o određenim pripremama za prelazak na gotovinu eura te o predopskrbi i posrednoj predopskrbi euronovčanicama i eurokovanicama izvan europodručja (ESB/2008/4), SL L 176, 4.7.2008., str. 16.
  2. Smjernica ESB od 24. srpnja 2006. o zamjeni novčanica nakon neopozivog utvrđivanja deviznih tečajeva u vezi s uvođenjem eura (ESB/2006/10), SL L 215, 5.8.2006., str. 44.