Käteisen käyttöönotto

 1. EKP:n suuntaviivat, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 52 artiklan täytäntöönpanosta (EKP/1998/NP10), EYVL L 55, 24.2.2001, s. 69.Lisätietoja
 2. EKP:n suuntaviivat, annettu 22 päivänä huhtikuuta 1999, luvasta laskea liikkeeseen kansallisia seteleitä siirtymäaikana (EKP/1999/NP11), EYVL L 55, 24.2.2001, s. 71.Lisätietoja
 3. EKP:n suuntaviivat, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2000, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 52 artiklan täytäntöönpanosta siirtymäkauden jälkeen (EKP/2000/6), EYVL L 55, 24.2.2001, s. 66.
  1. EKP:n suuntaviivat, annettu 25 päivänä lokakuuta 2001, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 52 artiklan täytäntöönpanosta siirtymäkauden jälkeen annettujen suuntaviivojen EKP/2000/6 muuttamisesta (EKP/2001/10), EYVL L 304, 21.11.2001, s. 28.
  2. Suuntaviivat (EKP/2000/6), annettu 20 päivänä heinäkuuta 2000, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 52 artiklan täytäntöönpanosta siirtymäkauden jälkeen, sellaisena kuin ne ovat muutettuna suuntaviivoilla EKP/2001/10, konsolidoitu versio EYVL C 325, 21.11.2001, s. 14.
 4. EKP:n suuntaviivat, annettu 10 päivänä tammikuuta 2001, tietyistä käteisen eurorahan käyttöönottoa vuonna 2002 koskevista määräyksistä (EKP/2001/1), EYVL L 55, 24.2.2001, s. 80.
 5. EKP:n suuntaviivat, annettu 13 päivänä syyskuuta 2001, tietyistä euroseteleiden ennakkojakelua euroalueen ulkopuolella koskevista määräyksistä (EKP/2001/8), EYVL L 257, 26.9.2001, s. 6.Lisätietoja
  1. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisulla, EYVL L 315, 1.12.2001, s. 74 1.10.2001.
 6. EKP:n suositus, annettu 6 päivänä joulukuuta 2001, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden sellaisten säännösten kumoamisesta, joilla rajoitetaan yhdessä maksussa käytettävien kansallisen valuuttayksikön määräisten metallirahojen määrää (EKP/2001/17), EYVL C 356, 14.12.2001, s. 9.
 7. EKP:n suuntaviivat, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2006, tietyistä valmisteluista käteiseuron käyttöönottamiseksi ja euroseteleiden ja -kolikoiden ennakko- ja edelleenjakelusta euroalueen ulkopuolella (EKP/2006/9), EUVL L 207, 28.7.2006, s. 39.
  1. EKP:n suuntaviivat, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2008, tietyistä valmisteluista käteiseuron käyttöönottamiseksi ja euroseteleiden ja -kolikoiden ennakko- ja edelleenjakelusta euroalueen ulkopuolella annettujen suuntaviivojen EKP/2006/9 muuttamisesta  (EKP/2008/4), EUVL L 176, 4.7.2008, s. 16.
  2. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [7 a)-b)]  5.7.2008.
 8. EKP:n suuntaviivat, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2006, seteleiden vaihtamisesta valuuttakurssien peruuttamattoman kiinnittämisen jälkeen euron käyttöönoton yhteydessä (EKP/2006/10), EUVL L 215, 5.8.2006, s. 44.