Sularahavahetus

  1. EKP suunis, 14. juuli 2006, euro sularahavahetuse teatud ettevalmistuste kohta ning euro pangatähtede ja müntide eeljaotuse ja kaaseeljaotuse kohta väljaspool euroala (EKP/2006/9), ELT L 207, 28.7.2006, lk 39.Täiendav teave
    1. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2006/9 euro sularahavahetuse teatud ettevalmistuste kohta ning euro pangatähtede ja müntide eeljaotuse ja kaaseeljaotuse kohta väljaspool euroala, 19. juuni 2008 (EKP/2008/4), ELT L 176, 4.7.2008, lk 16.
    2. Mitteametlik konsolideeritud tekst [1 a) -b)]. Koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt  5.7.2008.
  2. EKP suunis pangatähtede vahetuse kohta pärast euro kasutuselevõtuga seotud vahetuskursside lõplikku kindlaksmääramist, 24. juuli 2006 (EKP/2006/10), ELT L 215, 5.8.2006, lk 44.