Overgangen til eurosedler og -mønter

 1. ECB's retningslinje af 3. november 1998 om gennemførelsen af artikel 52 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB (ECB/1998/NP10), EFT L 55 af 24.2.2001, s. 69.Læs mere
 2. ECB's retningslinje af 22. april 1999 om bemyndigelse til at udstede nationale pengesedler i overgangsperioden (ECB/1999/NP11), EFT L 55 af 24.2.2001, s. 71.Læs mere
 3. ECB's retningslinje af 20. juli 2000 om gennemførelsen af artikel 52 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB efter overgangsperiodens udløb (ECB/2000/6), EFT L 55 af 24.2.2001, s. 66.
  1. ECB's retningslinje af 25. oktober 2001 om ændring af retningslinje ECB/2000/6 om gennemførelse af artikel 52 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB efter overgangsperiodens udløb (ECB/2001/10), EFT L 304 af 21.11.2001, s. 28.
  2. Konsolideret version af retningslinje ECB/2000/6 af 20. juli 2000 om gennemførelse af artikel 52 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB efter overgangsperiodens udløb, som ændret ved retningslinje ECB/2001/10 EFT C 325 af 21.11.2001, s. 14.
 4. ECB's retningslinje af 10. januar 2001 om fastlæggelsen af visse bestemmelser om overgangen til eurosedler og -mønter i 2002 (ECB/2001/1), EFT L 55 af 24.2.2001, s. 80.
 5. ECB's retningslinje af 13. september 2001 om fastsættelse af visse bestemmelser om forhåndsudsendelse af eurosedler uden for euroområdet (ECB/2001/8), EFT L 257 af 26.9.2001, s. 6.Læs mere
  1. Uofficiel konsolideret tekst [som korrigeret ved en berigtigelse, offentliggjort i EFT L 315 af 1.12.2001, s. 74]. Udarbejdet af De Europæiske Fællesskabers Kontor for Officielle Publikationer  1.10.2001.
 6. ECB's henstilling af 6. december 2001 om ophævelse af deltagende medlemsstaters bestemmelser om begrænsning af antallet af mønter denomineret i en national valutaenhed, der kan anvendes i én betaling (ECB/2001/17), EFT C 356 af 14.12.2001, s. 9.
 7. ECB's retningslinje af 14. juli 2006 om visse forberedelser til overgangen til eurosedler og -mønter og om forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse af eurosedler og -mønter uden for euroområdet (ECB/2006/9), EUT L 207 af 28.7.2006, s. 39.
  1. ECB's retningslinje af 19. juni 2008 om ændring af retningslinje ECB/2006/9 om visse forberedelser til overgangen til eurosedler og -mønter og om forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse af eurosedler og -mønter uden for euroområdet (ECB/2008/4), EUT L 176 af 4.7.2008, s. 16.
  2. Uofficiel konsolideret tekst [7 a) - b)]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer  5.7.2008.
 8. ECB's retningslinje af 24. juli 2006 om veksling af sedler efter den uigenkaldelige fastlåsning af vekselkurser i forbindelse med indførelse euroen (ECB/2006/10), EUT L 215 af 5.8.2006, s. 44.