Přechod na hotovostní euro

  1. Obecné zásady ECB ze dne 14. července 2006 o některých přípravách na přechod na hotovostní euro a o předzásobení a druhotném předzásobení eurobankovkami a euromincemi mimo eurozónu (ECB/2006/9), Úř. věst. L 207, 28. 7. 2006, s. 39.
    1. Obecné zásady ECB ze dne 19. června 2008, kterými se mění obecné zásady ECB/2006/9 o některých přípravách na přechod na hotovostní euro a o předzásobení a druhotném předzásobení eurobankovkami a euromincemi mimo eurozónu  (ECB/2008/4), Úř. věst. L 176, 4. 7. 2008, s. 16.
    2. Neoficiální konsolidované znění [1 a) - b)]. Vypracováno Úřadem pro úřední tisky Evropských společenství  5. 7. 2008.
  2. Obecné zásady ECB ze dne 24. července 2006 o výměně bankovek po neodvolatelném stanovení směnných kurzů v souvislosti se zavedením eura (ECB/2006/10), Úř. věst. L 215, 5. 8. 2006, s. 44.