Menu

EKP/2006/9

  1. EKP suunis, 14. juuli 2006, euro sularahavahetuse teatud ettevalmistuste kohta ning euro pangatähtede ja müntide eeljaotuse ja kaaseeljaotuse kohta väljaspool euroala (EKP/2006/9), ELT L 207, 28.7.2006, lk 39.

    Täiendav teave

    1. EKP 14. juuli 2006. aasta suunise EKP/2006/9 (euro sularahavahetuse teatud ettevalmistuste kohta ning euro pangatähtede ja müntide eeljaotuse ja kaaseeljaotuse kohta väljaspool euroala) parandus ja EKP 19. juuni 2008. aasta suunise EKP/2008/4 (millega muudetakse suunist EKP/2006/9 euro sularahavahetuse teatud ettevalmistuste kohta ning euro pangatähtede ja müntide eeljaotuse ja kaaseeljaotuse kohta väljaspool euroala) parandus, ELT L 6, 9.1.2010, lk 46.