ECB/1998/NP10

  1. ECB:s riktlinje av den 3 november 1998 om genomförande av artikel 52 i Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (ECB/1998/NP10), EGT L 55, 24.2.2001, s. 69.

    Ytterligare information

       
      Bilaga I till beslut ECB/2000/12