ECB/1998/NP10

  1. Richtsnoer van de ECB van 3 november 1998 inzake de tenuitvoerlegging van artikel 52 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB (ECB/1998/NP10), PB L 55 van 24.2.2001, blz. 69.

    Aanvullende informatie

       
      Bijlage I bij Besluit ECB/2000/12.