Menu

EKP/1998/NP10

  1. EKP:n suuntaviivat, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 52 artiklan täytäntöönpanosta (EKP/1998/NP10), EYVL L 55, 24.2.2001, s. 69.

    Lisätietoja

       
      Päätöksen EKP/2002/12 liite I