ECB/1998/NP10

  1. ECB's retningslinje af 3. november 1998 om gennemførelsen af artikel 52 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB (ECB/1998/NP10), EFT L 55 af 24.2.2001, s. 69.

    Læs mere

       
      Bilag I til afgørelse ECB/2000/12