ECB/1999/NP11

  1. ECB:s riktinje av den 22 april 1999 om tillstånd att ge ut nationella sedlar under övergångsperioden (bilaga II till ECB/2000/12) (ECB/1999/NP11), EGT L 55, 24.2.2001, s. 71.

    Ytterligare information

       
      Bilaga II till beslut ECB/2000/12