ECB/1999/NP11

  1. Richtsnoer van de ECB van 22 april 1999 inzake de machtiging om tijdens de overgangsperiode nationale bankbiljetten uit te geven (ECB/1999/NP11), PB L 55 van 24.2.2001, blz. 71.

    Aanvullende informatie

       
      Bijlage II bij Besluit ECB/2000/12.