Menu

EKP/1999/NP11

  1. EKP:n suuntaviivat, annettu 22 päivänä huhtikuuta 1999, luvasta laskea liikkeeseen kansallisia seteleitä siirtymäaikana (EKP/1999/NP11), EYVL L 55, 24.2.2001, s. 71.

    Lisätietoja

       
      Päätöksen EKP/2002/12 liite II