ECB/1999/NP11

  1. ECB's retningslinje af 22. april 1999 om bemyndigelse til at udstede nationale pengesedler i overgangsperioden (ECB/1999/NP11), EFT L 55 af 24.2.2001, s. 71.

    Læs mere

       
      Bilag II til afgørelse ECB/2000/12