Menu

ECB/2001/8

  1. ECB:s riktlinje av den 13 september 2001 om antagande av vissa bestämmelser avseende förhandstilldelning av eurosedlar utanför euroområdet (ECB/2001/8), EGT L 257, 26.9.2001, s. 6.

    Ytterligare information

    1. Rättelse till ECB:s riktlinje av den 13 september 2001 om antagande av vissa bestämmelser avseende förhandstilldelning av eurosedlar utanför euroområdet (ECB/2001/8), EGT L 315, 1.12.2001, s. 74.