Menu

EKP/2001/8

  1. EKP:n suuntaviivat, annettu 13 päivänä syyskuuta 2001, tietyistä euroseteleiden ennakkojakelua euroalueen ulkopuolella koskevista määräyksistä (EKP/2001/8), EYVL L 257, 26.9.2001, s. 6.

    Lisätietoja

    1. Oikaisu EKP:n suuntaviivoihin, annettu 13 päivänä syyskuuta 2001, tietyistä euroseteleiden ennakkojakelua euroalueen ulkopuolella koskevista määräyksistä (EKP/2001/8)(EYVL L 257, 26.9.2001), EYVL L 315, 1.12.2001, s. 74.