Menu

ECB/2001/8

  1. ECB's retningslinje af 13. september 2001 om fastsættelse af visse bestemmelser om forhåndsudsendelse af eurosedler uden for euroområdet (ECB/2001/8), EFT L 257 af 26.9.2001, s. 6.

    Læs mere

    1. Berigtigelse til ECB's retningslinje af 13. september 2001 om fastsættelse af visse bestemmelser om forhåndsudsendelse af eurosedler uden for euroområdet (ECB/2001/8), EFT L 315 af 1.12.2001, s. 74.