Zaščita eura

 1. Smernica ECB z dne 7. julija 1998 o nekaterih določbah glede euro bankovcev, kakor je bila spremenjena dne 26. avgusta 1999 (ECB/1999/3), UL L 258, 5. 10. 1999, str. 32.Dodatne informacije
  1. Neuradno prečiščeno besedilo [kakor popravljeno s popravkom, objavljenim v UL L 287, 14. 11. 2000, str. 68, in spremenjeno s Smernico ECB/2003/5]. Pripravil Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 26. 3. 2003.
 2. Sklep ECB z dne 8. novembra 2001 o nekaterih pogojih v zvezi z dostopom do Sistema za nadzor ponaredkov (CMS) (ECB/2001/11), UL L 337, 20. 12. 2001, str. 49.
 3. Sporazum med Evropskim policijskim uradom (Europol) in Evropsko centralno banko  UL C 123, 17. 4. 2015, str. 1.Dodatne informacije
 4. Sporazum o sodelovanju med Evropsko centralno banko - ECB - in Mednarodno organizacijo kriminalistične policije — Interpol UL C 134, 12. 5. 2004, str. 6.
 5. Priporočilo ECB z dne 6. oktobra 2006 o sprejetju nekaterih ukrepov za učinkovitejšo zaščito eurobankovcev pred ponarejanjem (ECB/2006/13), UL C 257, 25. 10. 2006, str. 16.
 6. Sklep ECB z dne 16. septembra 2010 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok  (ECB/2010/14), UL L 267, 9. 10. 2010, str. 1.
  1. Sklep ECB z dne 7. septembra 2012 o spremembi Sklepa ECB/2010/14 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (ECB/2012/19), UL L 253, 20. 9. 2012, str. 19.
  2. Sklep ECB (EU) 2019/2195 z dne 5. decembra 2019 o spremembi Sklepa ECB/2010/14 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok  (ECB/2019/39), UL L 330, 20. 12. 2019, str. 91.
  3. Sklep ECB/2010/14. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 25. 3. 2020, str. .