Protecția monedei euro

 1. Orientarea BCE din 7 iulie 1998 privind anumite dispoziţii referitoare la bancnotele euro, modificată la 26 august 1999 [iniţial datată 26 august 1998, dar corectată prin rectificare (JO L 287, 14.11.2000, p. 68)] (BCE/1999/3), JO L 258, 5.10.1999, p. 32.
 2. Decizia BCE din 8 noiembrie 2001 privind anumite condiții referitoare la accesul la Sistemul de Monitorizare a Falsificărilor (SMF) (BCE/2001/11), JO L 337, 20.12.2001, p. 49.
 3. Acord între Oficiul European de Poliție (Europol) și Banca Centrală Europeană  JO C 123, 17.4.2015, p. 1.Informaţii suplimentare
 4. Acord de cooperare între Banca Centrală Europeană – BCE – și Organizația Internațională de Poliție Criminală – INTERPOL  JO C 134, 12.5.2004, p. 6.
 5. Decizia BCE din 16 septembrie 2010 privind verificarea autenticităţii şi a calităţii şi repunerea în circulaţie a bancnotelor euro  (BCE/2010/14), JO L 267, 9.10.2010, p. 1.
  1. Decizia BCE din 7 septembrie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2010/14 privind verificarea autenticităţii şi a calităţii şi repunerea în circulație a bancnotelor euro (BCE/2012/19), JO L 253, 20.9.2012, p. 19.
  2. Decizia (UE) 2019/2195 a BCE din 5 decembrie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2010/14 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro  (BCE/2019/39), JO L 330, 20.12.2019, p. 91.
  3. Decizia BCE/2010/14. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene JO L , 25.3.2020, p. .