Protezzjoni tal-euro

 1. Linja ta' Gwida tal-BĊE tas-7 ta' Lulju, 1998 dwar ċerti dispożizzjonijiet li jirrigwardaw il-karti tal-flus ta' l-euro, kif emendata fis-26 ta' Awissu, 1999 [oriġinarjament iddatata 26 Awwissu, 1998, imma kkoreġuta bil-corrigendum (ĠU L 287, 14.11.2000, p. 68)] (BĊE/1999/3), ĠU L 258, 5.10.1999, pġ. 32.Aktar tagħrif
  1. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali [kif ikkoreġut mill-verżjoni korretta, ippubblikata fil-ĠU L 287, 14.11.2000, p. 68, u emendat bil-Linja Gwida BĊE/2003/5]. Prodott mill-Uffiċċju għall-Pubblikazzjonijiet Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej  26.3.2003.
 2. Deċiżjoni tal-BĊE tat-8 ta' Novembru, 2001 fuq ċerti kondizzjonijiet dwar l-aċċess għas-Sistema ta' Monitoraġġ kontra l-Falsifikazzjoni (Counterfeit Monitoring System) (CMS) (BĊE/2001/11), ĠU L 337, 20.12.2001, pġ. 49.
 3. Ftehim bejn l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) u l-BĊE  ĠU C 123, 17.4.2015, pġ. 1.Aktar tagħrif
 4. Ftehim ta` Kooperazzjoni bejn il-BĊE u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Pulizija Kriminali - Interpol ĠU C 134, 12.5.2004, pġ. 6.
 5. Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-6 t'Ottubru, 2006, dwar l-adozzjoni ta' ċerti miżuri għall-protezzjoni tal-karti tal-flus euro b'mod aktar effettiv kontra l-iffalsifikar (BĊE/2006/13), ĠU C 257, 25.10.2006, pġ. 16.
 6. Deċiżjoni tal-Bank ċentrali Ewropew tas-16 ta’ Settembru 2010 dwar il-verifika tal-awtentiċità u l-kundizzjoni u r-riċirkulazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2010/14), ĠU L 267, 9.10.2010, pġ. 1.
  1. Deċizjoni tal-BĊE tas-7 ta’ Settembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/14 dwar il-verifika tal-awtentiċità u l-kundizzjoni u r-riċirkulazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro (BĊE/2012/19), ĠU L 253, 20.9.2012, pġ. 19.
  2. Deċiżjoni (UE) 2019/2195 tal-BĊE tal-5 ta’ Diċembru 2019 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/14 dwar il-verifika tal-awtentiċità u l-kundizzjoni u r-riċirkulazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2019/39), ĠU L 330, 20.12.2019, pġ. 91.
  3. Deċiżjoni BĊE/2010/14. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 25.3.2020, pġ. .