Euro apsauga

 1. 1998 m. liepos 7 d. ECB rekomendacija dėl euro banknotų tam tikrų nuostatų, pakeistų 1999 m. rugpjūčio 26 d. (ECB/1999/3), OL L 258, 1999 10 5, p. 32.Papildoma informacija
  1. Neoficiali suvestinė redakcija [pataisyta korigendumu, paskelbta OL L 287, 2000.11.14, p.68, ir iš dalies pakeista Gairėmis ECB/2003/5]. Sudarė Europos Bendrijų oficialių leidinių biuras 2003 3 26.
 2. 2001 m. lapkričio 8 d. ECB sprendimas ECB/2001/11 dėl tam tikrų sąlygų, susijusių su prieiga prie Padirbtų pinigų stebėjimo sistemos (PPSS) (ECB/2001/11), OL L 337, 2001 12 20, p. 49.
 3. Europos policijos biuro (Europolo) ir ECB susitarimas  OL C 123, 2015 4 17, p. 1.Papildoma informacija
 4. ECB ir Tarptautinės kriminalinės policijos organizacijos - Interpolo - bendradarbiavimo susitarimas OL C 134, 2004 5 12, p. 6.
 5. 2006 m. spalio 6 d. ECB rekomendacija dėl tam tikrų priemonių, reikalingų efektyvesnei eurų banknotų apsaugai nuo padirbinėjimo, nustatymo (ECB/2006/13), OL C 257, 2006 10 25, p. 16.
 6. 2010 m. rugsėjo 16 d. ECB sprendimas dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą  (ECB/2010/14), OL L 267, 2010 10 9, p. 1.
  1. 2012 m. rugsėjo 7 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/14 dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą (ECB/2012/19), OL L 253, 2012 9 20, p. 19.
  2. 2019 m. gruodžio 5 d. ECB Sprendimas (ES) 2019/2195, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/14 dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą  (ECB/2019/39), OL L 330, 2019 12 20, p. 91.
  3. Sprendimas ECB/2010/14. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2020 3 25, p. .