Az euro védelme

 1. Az EKB 1999. augusztus 26-án módosított iránymutatása (1998. augusztus 26.) az euro-bankjegyekre vonatkozó egyes rendelkezésekről [a helyesbítés (HL L 287., 2000. november 14., 68. o.) még nem került figyelembevételre] (EKB/1999/3), HL L 258., 1999.10.5., 32. o.Kiegészítő információ
  1. Nem hivatalos, összevont szöveg (A helyesbített (HL L 287. 2000.11.14., 68. o.) és az EKB/2003/5 iránymutatással módosított változat). Készítette az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala 2003.3.26.
 2. Az EKB határozata (2001. november 8.) a hamispénz-figyelő rendszerhez (CMS) való csatlakozás egyes feltételeiről (EKB/2001/11), HL L 337., 2001.12.20., 49. o.
 3. Megállapodás az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) és az EKB között  HL C 123., 2015.4.17., 1. o.Kiegészítő információ
 4. Együttműködési megállapodás az EKB és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete – INTERPOL – között HL C 134., 2004.5.12., 6. o.
 5. Az EKB ajánlása (2006. október 6.) az euro hamisítás elleni hatékonyabb védelmére szolgáló egyes intézkedések elfogadásáról (EKB/2006/13), HL C 257., 2006.10.25., 16. o.
 6. Az EKB határozata (2010. szeptember 16.) az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról (EKB/2010/14), HL L 267., 2010.10.9., 1. o.
  1. Az EKB határozata (2012. szeptember 7.) az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról szóló EKB/2010/14 határozat módosításáról (EKB/2012/19), HL L 253., 2012.9.20., 19. o.
  2. please translate 2012.9.21.