Zaštita eura

  1. Smjernica ESB od 7. srpnja 1998. o određenim odredbama u vezi s euronovčanicama, kako je izmijenjena 26. kolovoza 1999. (ESB/1999/3), SL L 258, 5.10.1999., str. 32.
  2. Odluka ESB od 8. studenoga 2001. o određenim uvjetima u vezi s pristupom Sustavu nadzora krivotvorina (CMS) (ESB/2001/11), SL L 337, 20.12.2001., str. 49.
  3. Sporazum između Europskog policijskog ureda (Europol) i ESB SL C 123, 17.4.2015., str. 1.
  4. Sporazum o Suradnji između ESB-a i Međunarodne organizacije kriminalističke policije – Interpol SL C 134, 12.5.2004., str. 6.