Euron suojaaminen

 1. EKP:n suositus, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1998, toimenpiteistä eurosetelien ja -metallirahojen oikeudellisen aseman turvaamiseksi (EKP/1998/7), EYVL C 11, 15.1.1999, s. 13.
 2. EKP:n suuntaviivat, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1998, tietyistä euroseteleitä koskevista säännöksistä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 26 päivänä elokuuta 1999 [alkuperäistä päiväystä, joka oli 26 päivänä elokuuta 1998, on muutettu oikaisulla (EYVL L 287, 14.11.2000, s. 68)] (EKP/1999/3), EYVL L 258, 5.10.1999, s. 32.Lisätietoja
  1. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [sellaisena kuin se on oikaistuna (EYVL L 287, 14.11.2000, s. 68) ja muutettuna suuntaviivoilla EKP/2003/5] 26.3.2003.
 3. EKP:n päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 2001, tietyistä rahanväärennösten seurantajärjestelmän (CMS) käyttöä koskevista ehdoista (EKP/2001/11), EYVL L 337, 20.12.2001, s. 49.
 4. Euroopan poliisiviraston (Europol) ja EKP:n välinen sopimus  EUVL C 123, 17.4.2015, s. 1.Lisätietoja
 5. Malli EKP:n ja [liittyvän valtion kansallisen keskuspankin] välinen sopimus EUVL C 160, 9.7.2003, s. 7.
 6. EKP:n ja kansainvälisen rikospoliisijärjestön Interpolin välinen yhteistyösopimus EUVL C 134, 12.5.2004, s. 6.
 7. EKP:n suositus, annettu 6 päivänä lokakuuta 2006, toimenpiteistä euroseteleiden suojaamiseksi tehokkaammin väärennöksiltä (EKP/2006/13), EUVL C 257, 25.10.2006, s. 16.
 8. EKP:n päätös, tehty 16 päivänä syyskuuta 2010, eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta  (EKP/2010/14), EUVL L 267, 9.10.2010, s. 1.
  1. EKP:n päätös, annettu 7 päivänä syyskuuta 2012, eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta tehdyn päätöksen EKP/2010/14 muuttamisesta (EKP/2012/19), EUVL L 253, 20.9.2012, s. 19.
  2. EKP:n päätös (EU) 2019/2195, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta annetun päätöksen EKP/2010/14 muuttamisesta  (EKP/2019/39), EUVL L 330, 20.12.2019, s. 91.
  3. Päätös EKP/2010/14. Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 25.3.2020, s. .