Euro kaitse

 1. EKP 7.7.1998 suunis euro pangatähti käsitlevate teatavate sätete kohta, mida on muudetud 26.8.1999 [algne kuupäev 26.8.1998, mis parandati korrigendumiga (EÜT L 287, 14.11.2000, lk 68)] (EKP/1999/3), EÜT L 258, 5.10.1999, lk 32.Täiendav teave
  1. Mitteametlik konsolideeritud tekst [parandus avaldatud EÜT L 287, 14.11.2000, lk 68; muudetud suunisega EKP/2003/5]. Koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt. 26.3.2003.
 2. EKP otsus võltsingute seiresüsteemi (VSS) kasutamise teatavate tingimuste kohta, 8.11.2001 (EKP/2001/11), EÜT L 337, 20.12.2001, lk 49.
 3. Euroopa Politseiameti (Europol) ja EKP leping  ELT C 123, 17.4.2015, lk 1.Täiendav teave
 4. Koostööleping EKP ja Rahvusvahelise Kriminaalpolitsei Organisatsiooni (Interpol) vahel ELT C 134, 12.5.2004, lk 6.
 5. EKP soovitus teatavate meetmete võtmise kohta seoses euro pangatähtede tulemuslikuma kaitsega võltsimise eest, 6. oktoober 2006 (EKP/2006/13), ELT C 257, 25.10.2006, lk 16.
 6. EKP otsus, 16. september 2010, euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta  (EKP/2010/14), ELT L 267, 9.10.2010, lk 1.
  1. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta, 7. september 2012 (EKP/2012/19), ELT L 253, 20.9.2012, lk 19.
  2. Otsus EKP/2010/14. Mitteametlik konsolideeritud tekst koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  21.9.2012.
  3. EKP otsus (EL) 2019/2195, 5. detsember 2019, millega muudetakse otsust EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta  (EKP/2019/39), ELT L 330, 20.12.2019, lk 91.