Beskyttelse af euro

 1. ECB's henstilling af 7. juli 1998 om vedtagelse af visse foranstaltninger til forbedring af eurosedlers og -mønters retlige beskyttelse (ECB/1998/7), EFT C 11 af 15.1.1999, s. 13.
 2. ECB's retningslinje af 26. august 1998 om visse bestemmelser vedrørende eurosedler, som ændret den 26. august 1999[oprindeligt dateret 26. august 1998, men korrigeret ved berigtigelse (EFT L 287, 14.11.2000, s. 68)] (ECB/1999/3), EFT L 258 af 5.10.1999, s. 32.Læs mere
  1. Uofficiel konsolideret tekst [som ændret ved berigtigelse, offentliggjort i EFT L 287 af 14.11.2000, s.68, og ændret ved retningslinje ECB/2003/5]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer 26.3.2003.
 3. ECB's afgørelse af 8. november 2001 om visse betingelser vedrørende adgang til systemet til overvågning af forfalskning (CMS) (ECB/2001/11), EFT L 337 af 20.12.2001, s. 49.
 4. Aftale mellem Den Europæiske Politienhed (Europol) og ECB EUT C 123 af 17.4.2015, s. 1.Læs mere
 5. Skabelon til aftale mellem ECB og [tiltrædende stats nationale centralbank] EUT C 160 af 9.7.2003, s. 7.
 6. Samarbejdsaftale mellem ECB og Den Internationale Kriminalpolitiorganisation — INTERPOL EUT C 134 af 12.5.2004, s. 6.
 7. ECB's henstilling af 6. oktober 2006 om vedtagelse af visse foranstaltninger med henblik på at beskytte eurosedler mere effektivt mod falskmøntneri (ECB/2006/13), EUT C 257 af 25.10.2006, s. 16.
 8. ECB's afgørelse af 16. september 2010 om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler  (ECB/2010/14), EUT L 267 af 9.10.2010, s. 1.
  1. ECB's afgørelse af 7. september 2012 om ændring af afgørelse ECB/2010/14 om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler (ECB/2012/19), EUT L 253 af 20.9.2012, s. 19.
  2. ECB's afgørelse (EU) 2019/2195 af 5. december 2019 om ændring af afgørelse ECB/2010/14 om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler (ECB/2019/39), EUT L 330 af 20.12.2019, s. 91.
  3. Afgørelse ECB/2010/14. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 25.3.2020, s. .