Ochrana eura

 1. Obecné zásady ECB ze dne 7. července 1998 o některých ustanoveních týkajících se eurobankovek, ve znění ze dne 26. srpna 1999 (ECB/1999/3), Úř. věst. L 258, 5. 10. 1999, s. 32.Dodatečné informace
  1. Neoficiální konsolidované znění [ve znění opravy zveřejněné v Úř. věst. L 287, 14.11.2000, s. 68 a ve znění obecných zásad ECB/2003/5]. Vypracováno Úřadem pro úřední tisky Evropských společenství 26. 3. 2003.
 2. Rozhodnutí ECB ze dne 8. listopadu 2001 o některých podmínkách přístupu k systému monitorování padělků (ECB/2001/11), Úř. věst. L 337, 20. 12. 2001, s. 49.
 3. Dohoda mezi Evropským policejním úřadem (EUROPOL) a Evropskou centrální bankou  Úř. věst. C 123, 17. 4. 2015, s. 1.Dodatečné informace
 4. Dohoda o spolupráci mezi Evropskou centrální bankou - ECB – a Mezinárodní organizací kriminální policie - Interpol Úř. věst. C 134, 12. 5. 2004, s. 6.
 5. Doporučení Evropské centrální banky ze dne 6. října 2006 o přijetí některých opatření s cílem účinněji chránit eurobankovky proti padělání (ECB/2006/13), Úř. věst. C 257, 25. 10. 2006, s. 16.
 6. Rozhodnutí ECB ze dne 16. září 2010 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu  (ECB/2010/14), Úř. věst. L 267, 9. 10. 2010, s. 1.
  1. Rozhodnutí ECB ze dne 7. září 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/14 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu (ECB/2012/19), Úř. věst. L 253, 20. 9. 2012, s. 19.
  2. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/2195 ze dne 5. prosince 2019, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/14 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu  (ECB/2019/39), Úř. věst. L 330, 20. 12. 2019, s. 91.
  3. Rozhodnutí ECB/2010/14. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 25. 3. 2020, s. .