ECB/1999/3

  1. Smernica ECB z dne 7. julija 1998 o nekaterih določbah glede euro bankovcev, kakor je bila spremenjena dne 26. avgusta 1999 (ECB/1999/3), UL L 258, 5. 10. 1999, str. 32.

    Dodatne informacije

       
      Člen 1(4) Smernice ECB/1999/3 se razveljavi s Sklepom ECB/2001/7.
       
      Členi 1, 2 in 4 Smernice ECB/1999/3 so pozneje razveljavljeni s Smernico ECB/2003/5.