BĊE/1999/3

 1. Linja ta' Gwida tal-BĊE tas-7 ta' Lulju, 1998 dwar ċerti dispożizzjonijiet li jirrigwardaw il-karti tal-flus ta' l-euro, kif emendata fis-26 ta' Awissu, 1999 [oriġinarjament iddatata 26 Awwissu, 1998, imma kkoreġuta bil-corrigendum (ĠU L 287, 14.11.2000, p. 68)] (BĊE/1999/3), ĠU L 258, 5.10.1999, pġ. 32.

  Aktar tagħrif

    
   L-Artikolu 1(4) tal-Linja ta' Gwida BĊE/1999/3 huwa rrevokat bid-Deċiżjoni BĊE/2001/7.
    
   Il-Linja ta' Gwida BĊE/2003/5 aktar tard tirrevoka l-Artikoli 1, 2 u 4 tal-Linja ta' Gwida BĊE/1999/3.