ECB/1999/3

 1. 1998 m. liepos 7 d. ECB rekomendacija dėl euro banknotų tam tikrų nuostatų, pakeistų 1999 m. rugpjūčio 26 d. (ECB/1999/3), OL L 258, 1999 10 5, p. 32.

  Papildoma informacija

    
   Sprendimas ECB/2001/7 panaikina Gairių ECB/1999/3 1 straipsnio 4 dalį.
    
   Gairės ECB/2003/5 vėliau panaikina Gairių ECB/1999/3 1, 2 ir 4 straipsnius