1. Nolīgums starp Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) un Eiropas Centrālo banku , OV C 123, 17.4.2015, 1. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: Nolīgums starp Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) un Eiropas Centrālo banku (ECB), OV C 23, 25.1.2002, 9. lpp..